• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Інформація про заклад
  • Перелiк чинних освiтнiх програм для використання у 2015/2016 навчальному роцi у дошкiльних начальних закладах

Перелiк чинних освiтнiх програм для використання у 2015/2016 навчальному роцi у дошкiльних начальних закладах

1. «Оберiг», програма розвитку дiтей вiд пренатального перiоду до трьох рокiв (наук. кер. Богуш А. М.).

2. «Впевнений старт», програма розвитку дiтей старшого дошкiльного вiку (авт. кол.: Андрiєттi О. О., Голубович О. П. та iн.).

3. «Дитина», програма виховання i навчання дiтей вiд 2 до 7 рокiв (наук. кер. Проскура О. В., Кочина Л. П., Кузьменко В. У., Кудикiна Н. В.) (дiє до 30 грудня 2015 року).

4. «Дитина в дошкiльнi роки», освiтня програма (наук. кер. Крутiй К. Л.);

5. «Українське дошкiлля», програма розвитку дитини дошкiльного вiку (авт. Бiлан О. І., Возна Л. М., Максименко О. та iн.).

6. «Соняшник», комплексна програма розвитку, навчання i виховання дiтей дошкiльного вiку (авт. Калуська Л. В.).

7. «Соняшник», комплексна програма розвитку, навчання i виховання дiтей раннього вiку (авт. Калуська Л. В.).

8. «Я у Свiтi» (нова редакцiя), програма розвитку дитини дошкiльного вiку (наук. кер. Кононко О. Л.).

9. «Стежина», програма для дошкiльних навчальних закладiв, що працюють за вальдорфською педагогiкою (авт. Гончаренко А. М., Дятленко Н. М.).

10. Програма розвитку дiтей дошкiльного вiку зi зниженим слухом «Стежки у свiт» (авт. кол.: Жук В. В., Литовченко С. В., Максименко Н. Л. та iн. )

11. Програма розвитку глухих дiтей дошкiльного вiку (авт. Луцько К. В.).

12. Програма розвитку дiтей дошкiльного вiку з розумовою вiдсталiстю (авт.: Блеч Г. О., Гладченко І. В., та iн.).

13. Комплексна програма розвитку дiтей дошкiльного вiку з аутизмом «Розквiт» (авт. Скрипник Т. В. ).

14. Програма розвитку дiтей дошкiльного вiку зi спектром аутичних порушень (наук. ред.: Шульженко Д. І. ).

15. Програма розвитку дiтей дошкiльного вiку з порушеннями опорно-рухового апарату (заг. ред. Шевцова А. Г.).

16. Програма розвитку дiтей дошкiльного вiку iз затримкою психiчного розвитку вiд 3 до 7 рокiв «Вiконечко» (авт.: Сак Т. В. та iн.).

17. Програмно-методичний комплекс розвитку незрячих дiтей вiд народження до 6 рокiв (авт.: Вавiна Л. С., Бутенко В. А., Гудим І. М. ).

18. Програмно-методичний комплекс «Корекцiйна робота з розвитку мовлення дiтей з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення п’ятого року життя» (авт. Рiбцун Ю. В.).

19. Програмно-методичний комплекс «Корекцiйне навчання з розвитку мовлення дiтей старшого дошкiльного вiку iз фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» (авт.: Бартєнєва Л. І. ).

20. Програмно-методичний комплекс «Корекцiйне навчання з розвитку мовлення дiтей старшого дошкiльного вiку iз загальним недорозвитком мовлення» (авт.: Трофименко Л. І.).

Програмно-методичний комплекс навчання дiтей дошкiльного вiку з розумовою вiдсталiстю «Свiт навколо мене» (авт. кол.: Блеч Г. О., Бобренко І. та iн.)

А також такi парцiальнi освiтнi програми:

1. «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдiяльностi дiтей вiком вiд 3 до 6 рокiв (авт. Лохвицька Л. В.).

2. «Казкова фiзкультура», програма з фiзичного виховання дiтей раннього та дошкiльного вiку (авт. Єфименко М. М.);

3. «Грайлик», програма з органiзацiї театралiзованої дiяльностi в дошкiльному навчальному закладi (авт.: Березiна О. М., Гнiровська О. З., Линник Т. А.).

4. «Радiсть творчостi», програма художньо-естетичного розвитку дiтей раннього та дошкiльного вiку (авт.: Борщ р. М., Самойлик Д. В.).

5. «Граючись вчимося. Англiйська мова», програма для дiтей старшого дошкiльного вiку, методичнi рекомендацiї (авт.: Гунько С., Гусак Л., Лещенко З.).

6. «Веселкова музикотерапiя: оздоровчо-освiтня робота з дiтьми старшого дошкiльного вiку» (авт.: Малашевська І. А., Демидова С. К.).

Заступник Міністра
П. Полянський

Кiлькiсть переглядiв: 37