Середня група №1

Девіз групи: Вміємо вчитись, розважатись,
Спортом любимо займатись.
А як хочеш мандрувати,
Враз почнемо будувати:
Кожен знає своє діло -
Робить чесно його, вміло!

На групі з дошкільниками працюють вихователі

/Files/images/09.09_03 002.jpgМарущак Зорина Василівна - вихователь, освіта педагогічна неповна вища. Стаж роботи 2 роки.

/Files/images/6178.jpg Коваль Ніна Володимирівна - вихователь, кваліфікаційна категорія вихователь-методист, освіта середня-спеціальна, педагогічна. Стаж роботи 23 роки.

ГРАЮЧИСЬ НАВЧАМОСЬ

ПОНЕДІЛОК

1. Дитина у довкіллі

ІІ половина дня

1. Ігрова діяльність

ВІВТОРОК

1. Музична скринька

2. Чарівні фарби

ІІ половина дня

1. Розвиток мовлення

СЕРЕДА

1. Математична скарбничка

2. Хореографія

ІІ половина дня

1. Віконечко у природу

ЧЕТВЕР

1. Фізкультура

2. Талановиті пальчики
(ліплення, аплікація)

ІІ половина дня

1. Музична скринька

П'ЯТНИЦЯ

1. Фізкультура

2. Мова рідна, слово рідне

ІІ половина дня

1. Художня література

Світлини зі свята Осені

/Files/images/zorna/IMG_0243.JPG

Вітаємо іменинників

/Files/images/zorna/IMG_20151104_094128.jpg

/Files/images/zorna/IMG_20151130_095900.jpg

/Files/images/zorna/IMG_20151130_101900.jpg

Випав сніг на поріг

/Files/images/zorna/IMG_20151130_110957.jpg

/Files/images/zorna/IMG_20151130_110618.jpg

/Files/images/zorna/IMG_20151201_150418.jpg

/Files/images/zorna/IMG_20151201_154757.jpg

/Files/images/zorna/IMG_20151201_155832.jpg

По програмі «Дитина» діти знають і уміють:

МАТЕМАТИЧНА СКАРБНИЧКА

Завдання і зміст Розширення і збагачення первинної орієнтації дитини в кількісних відношеннях навколишньої дійсності. Формування певних способів діяльності дитини, які необхідні їй для задоволення пізнавальних потреб. Використання математичного матеріалу як основи для розвитку й удосконалення сенсорних дій. Формування уявлень про число. Лічба в межах трьох у прямому порядку. Слухання й сприймання числівників у мові. (Використовувати лічилочки, побутові ситуації). Утворення чисел 2 і 3 способом додавання одиниці до попереднього числа. Ігри з кубиками, картками та пазлами, на яких зображені цифри (без вимоги їх запам'ятовування).

Лічба. Формування уявлень про множину. Порівняння контрастних за кількістю предметів (один – багато, багато - мало). Порівняння чисельності множин шляхом накладання та прикладання предметів однієї множини на предмети іншої (більше, менше, стільки ж). Упорядкування двох-трьох множин предметів за ознакою кількості. Практичні вправи на об'єднання двох груп предметів і визначення кількості способом перелічування предметів у новоутвореній множині у межах 3.

Сприймання запитання: «Скільки всього стало?». Практичні вправи на вилучення за будь-якою ознакою частини предметів у межах 3 і визначення кількості способом перелічування предметів, що залишились. Сприймання запитання: «Скільки залишилося?». Ознайомлення з величиною предметів. Порівняння величин предметів (великий ~ маленький, довгий ~ короткий, високий ~ низький). Практичне розрізнення, упорядкування й позначення у мові відповідними словами величин однакових і різних за розміром предметів. Ознайомлення з формою предметів.

Геометричні фігури. Розрізнення круга і квадрата, кулі й куба. Порівняння геометричних фігур з предметами, схожими за формою. Групування предметів за ознакою форми. Орієнтування в просторі. Визначення просторового розміщення предметів відносно себе: вгорі - там, де голова; внизу - там, де ноги; попереду - рух обличчям до предмета; позаду - рух спиною до предмета.

Просторові відношення: над, під, на, за, поруч, високо, низько. Визначення напрямків: вперед - назад, вгору - вниз. Орієнтування в часі. Частини доби (ранок, день, вечір, ніч); часові відношення (тепер - пізніше, спочатку - потім, учора - завтра).

У розділі «Чарівні фарби і талановиті пальчики» художня діяльність дитини розглядається як поєднання тих видів занять,які спрямовані на розвиток творчої активності, ініціативності, образного мислення, уяви і світу фантазії, сприйнятливості краси навколишнього світу, спрямованості на збереження і творення краси. Спеціальна орієнтація навчально-виховного процесу в дитячому садку, його систематичність і відповідність особливостям розвитку дитини сприяє вихованню у неї художніх потреб, прагнення до краси в побуті, в природі, в найближчому оточенні, а далі й до краси як окремої соціальної потреби людської культури. Ці інтереси розвиваються, підсилюються в умовах художньої діяльності самої дитини і стають вже на кінець дошкільного віку основою творчого ставлення до різноманітних завдань, а згодом і до праці. Художня діяльність поєднує всі види образотворчої діяльності (малювання, ліплення, аплікація), словесну творчість, музикування, конструювання, художню працю тощо. Тут узагальнюється весь досвід дитини (інтелектуальний, етичний,естетичний, трудовий), доповнюються, конкретизуються, ті знання і способи діяльності, яких вона набула, в них виділяється нова ознака, новий параметр для орієнтації в навколишньому світі — краса, естетичні цінності, що мають принципове значення в житті людини, визначаючи рівень її культури.

У розділі «Привчаємось працювати» визначені види праці для кожної вікової групи, форми участі дітей у них, виховні й освітні завдання дитячої трудової діяльності. Для дошкільників трудові завдання не тільки корисні у виховному плані, оскільки формують відповідні моральні навички (берегти і підтримувати чистоту, порядок, допомагати, долати труднощі, радіти успіхам, доводити розпочате до кінця), а й надзвичайно цікаві, розкривають дітям сутність людської праці, дають змогу власними рученятами творити, беручи участь у різних видах праці — домашній, у природі, на майданчику, у виготовленні художніх, сувенірних виробів.

Своєчасно ввести дитину у світ рідної природи, виховати любов до неї, пізнавальний інтерес до її явищ, закласти основи екологічного виховання — важливе завдання дитячого садка. Зміст розділу «Віконечко в природу» — багатоплановий і відповідно конкретизований, в ньому визначена система доступних дітям уявлень про природне оточення, пізнавальні дії (практичні, сенсорні, дослідницькі) та види діяльності, якими оволодівають діти. Освітні завдання тут підпорядковані виховним: навчити спостерігати, зацікавлюватись, берегти, турбуватись, розповідати, запитувати, передавати враження в розповідях та малюнках; сформувати інтереси та нахили. Розділ побудований за сезонним принципом, а теми розташовані концентричне. Це дасть змогу на щоразу складнішому матеріалі розширювати, збагачувати, систематизовувати уявлення дітей про природу, створювати з одних фактів основу для пізнання інших, вправляти в певних уміннях, навичках, здібностях.

Мова рідна, слово рідне

Завдання і зміст

Підтримувати бажання дітей спілкуватися з дорослими, слухати й розуміти, розповідати, звертатись із запитаннями;

стимулювати прояви власних розповідей (про улюб­лену іграшку, про те, що цікавого було вдома, на вулиці);

у процесі пізнавальної діяльності з предметами зна­йомити дітей з їх назвами, з назвами їх ознак, дій. Удосконалювати артикуляцію: чітко вимовляти голосні, прості приголосні;

привчати вживати слова вітання, подяки, звертання;

привчати слухати і розповідати казки, запам’ято­вувати вірші, потішки, розглядати в книжці ілюстрації,

Ми розмовляємо

Формувати навички культури мовлення (слухати не перебиваючи, говорити лагідним тоном, дивитися в очі співбесіднику, вживати при потребі слова ввічливості, правильно інтонувати запитання і відповіді, говорити чітко, в міру голосно, не поспішаючи).

Розвивати вміння сприймати мовлення дорослих, однолітків, слухати казку, оповідання, вірш, відповідати на запитання і самим запитувати.

Стимулювати дітей супроводжувати свої дії відповід­ними словесними поясненнями (Я мию руки. Я кладу ляльку спати).

Учити відповідати на запитання вихователя за змістом малюнків (предметних та нескладних сюжетних), поданих у книжці.

Вправляти в діалогічному мовленні (розмова з ляль­кою, звертання одне до одного з проханням, запитанням, вираження подяки).

Учити розповідати напам’ять чотирирядкові вірші потішки, забавлянки, продовжувати за вихователем уривки з казок, оповідань.

Учити наслідувати мовлення казкових персонажів, передаючи відповідну інтонацію (з допомогою вихователя).

Слово до слова – зложиться мова

Збагачувати словниковий запас дітей словами – назвами предметів, навколишнього світу, явищ природи, назвами дій, ознак.

Привчати до вживання слів вітання, прощання, подяки тощо.

Збагачувати словниковий запас спільнокореневими словами (вечеря — вечеряти), словами, що означають протилежні дії (налити — вилити), словами з одна­ковими суфіксами (спальня - їдальня) та префіксами (зав’язати — застібнути), звуконаслідувальними сло­вами (няв -няв, кум-кум, бух, стук).

Учити розрізняти предмети побуту і називати їх (чайна ложка, столова ложка).

Формувати вміння вживати узагальнюючі слова (іг­рашки, посуд) .

Привертати увагу дітей до сполучуваності слів (зачи­нити двері, заплющити очі, закрити коробки).

Збагачувати словниковий запас словами близького та протилежного значення (стрибати — плигати, хо­лодно — тепло) .

Учити правильно користуватися словами, що озна­чають частини тіла людей або тварин (руки, ноги, лапи).

Розвивати вміння характеризувати предмети за іс­тотними ознаками і діями (хвіст пухнастий, м’ячик стрибає) .

У світі звуків

Учити слухати і чути окремі, найчастіше повторювані звуки, відчувати інтонацію, настрій, наголос, мелодику мовлення.

Вправляти в умінні слухати звуки навколишнього середовища (спів пташок, голоси тварин, звуки машин), імітувати їх.

Розвивати мовне дихання, використовуючи вправи на проспівування голосних, вправи із смужками паперу.

Вчити говорити з різною силою голосу (голосно, стишено, пошепки, нормально).

Розвивати фонетичний слух (звернути увагу на слова, різняться одним звуком: кашка — чашка, мишка-мушка).

Вправляти в умінні слухати і насолоджуватися ритмомелодикою поезії, впізнавати у віршах подібні за звучанням слова (котик – животик, ніжка — ріжки), відчувати ритм.

Розвивати вміння передавати інтонації запитання, повідомлення, здивування, радості, співчуття, суму.

Вчити «договорювати» приголосні й голосні звуки в кінці слова (ведмеди[к], сонц[е]).

Учити чітко вимовляти три і чотирискладові слова з відкритими складами (го-ло-ва, во-ди-ти), з відкритими і закритими складами (ху-стин-ка).

Вправляти в чіткому вимовлянні голосних [о], [а], [у], [е], [и], [і].

Вправляти у твердій вимові приголосних перед а, у, е, и(тато, несу, син, тут).

Учити не оглушувати дзвінких приголосних у кінці та середині слова: дід, казка, гриб, сніг, але ле[х]ко, кі[х]ті, ні[х]ті.

Учити вимовляти звуки [г] та [г] (Галя, груша, гуси, ганок,Ґуля, гелготати).

Учити правильно вимовляти слова типу п’ять, м’яч.

Вправляти у вимові слів із збігом приголосних(кістка, здраствуй).

Знайомити з мовним апаратом: губи, зуби, язик, піднебіння.

У країні граматики

Вправляти у вживанні слів – назв предметів у різних відмінкових формах. Звертати увагу на ті слова, в яких змінюються голосні (стіл – на столі, кіт – кота) та приголосні (рука – в руці).

Привчити дітей при звертанні один до одного та до дорослих вживати кличну форму імен (Оленко, Іванку, тьотю Клаво) та назв тварин (котику, півнику).

Вправляти у вживанні назв предметів з прийменниками (на столі, за вікном, біля дверей).

Вправляти в утворення слів – назв предметів із суфіксом пестливості та згрубілості (голівка, кізка, ручище, головище).

Вправляти у змінюванні слів за зразком один – багато (кіт - коти, лялька — ляльки).

Вправляти у вживанні дієслів із займенниками ми, ви, вони(ми співаємо, ви співаєте, вони співають).

Вправляти у вживанні дієслів, у яких змінюються звук( їсти – їм – їдять – їж). Стимулювати вживання слів типу купатися, митися, зачісуватися, одягатися.

Учити правильно вживати різні форми особових займенників я, ти, він, вона, вони (у мене, у нього, до неї, доних).

Учити узгоджувати слова — назви предметів із словами один, одна, одне, багато, мало (один зайчик, одна дівчинка, одне каченя, мало солі, багато цукру).

Учити узгоджувати слова — назви ознак із назвами предметі, явищ (велике яблуко, синя хустинка).

Вправляти у творенні слів-назв ознак із суфіксами -еньк-, -есеньк- {маленький ~ малесенький, гарний – гарнесенький).

Вправляти у вживанні слова бути на означення дії в майбутньому часі (буду спати).

Учити правильно будувати речення, зокрема із спо­лучниками і, а (Зустрілися зайчик і лисичка. Я її прошу, а вона не дає).

У нас в гостях книжка

Знайомити дітей з будовою книжки (обкладинка, сторінки, текст, малюнки).

Учити обережно гортати книжку, розглядати малюнки і відповідати на запитання за їх змістом.

Привчати уважно слухати казки, вірші, оповідання, знаходити на малюнках героїв, відповідати на запитання за змістом тексту.

Любій малечі — про цікаві речі

1. Наш садочок

У дітей має формуватися уявлення, що дитячий садочок — це затишний дім, де кожну дитину чекають вихователь, друзі, ігри, забави.

Допомогти дітям засвоїти імена вихователів, друзів, форми звертання до дорослих і однолітків з проханням, подякою, вітанням; учити гратися спільними іграшками, прибирати іграшки після гри тощо.

Знайомити дітей із призначенням кожної з кімнат, де перебуває група (групова кімната, спальня, туалетна кімната), а також із зеленою зоною дитячого садка.

2. Іграшки, ігри, забави

Познайомити дітей з різними іграшками, зокрема з різновидами народних іграшок, їх назвами, характерними особливостями.

Виховувати сенсорну культуру дитини, вчити активно, за допомогою дотику (обмацування, прикладання, на­кладання), зору, слуху пізнавати зовнішні ознаки предме­тів — розмір, форму, колір — і розповідати про них.

Учити дітей наслідувати, повторювати ігрові дії, опано­вувати діалогічне мовлення в умовах ігрового спілкування.

Вивчати з дітьми потішки, забавлянки, скоромовки, чистомовки, лічилки, мирилки, дитячі пісеньки.

3. Родина. Культура родинних стосунків

Дати дитині уявлення про роль кожного члена сім’ї. Дитина має знати імена членів своєї родини.

Навчити дитину виражати свої почуття до мами. Розучувати коротенькі колискові пісеньки. Розповідати казки, віршики про мамину любов, турботу і ласку тощо.

Прищеплювати почуття шаноби до батька, захоплення його силою, мужністю, працьовитістю.

Учити поважати людей похилого віку, зокрема рідних — бабусю, дідуся, допомагати їм.

Навчати правил мовного етикету. Познайомити з найпростішими формами вітання, звертання, прохання, подяки. Вчити розмовляти з дорослими та ровесниками невимушено, тактовно, додержуватися відповідної інтонації.

4. Рідний дім (квартира). Предмети побуту та вжитку

Розширити уявлення дітей про батьківську домівку, предмети домашнього побуту та вжитку, людське житло, його влаштування. Навчати розпізнавати їх, називати, знати призначення, вміти користуватися.

Діти мають впізнавати свій дім, квартиру, в якій живуть, знати свої речі й речі мами, тата, брата, сестри; пізнавати батьків на фотографіях; знати, яку роботу вдома роблять тато і мама, як усі відпочивають.

Звернути увагу дітей на звичаї українського народу прикрашати предмети побуту розписом, вишивкою тощо.

5. Я сам (сама)

Підтримувати перші прояви самостійності дитини, яка має знати своє ім’я в звичайній і пестливій формі, прізвище, стать, вік.

Ознайомити з частинами тіла (ліва і права ручки, пальчики, ніжки, голівка, волосся, очі, носик, ротик, зубки). Формувати гігієнічні навички, культуру поведінки.

Навчити дітей користуватись рушничком, носовою хустинкою, вмиватись, причісувати волосся, стежити за чистотою рук, акуратно їсти, користуватися серветкою, одягатись, роздягатись, дбайливо користуватись одягом, іграшками.

6. Що ми їмо

Навчити дітей впізнавати й називати овочі, фрукти, розпізнавати їх за формою, кольором, смаком, порівнювати.

Учити в ігрових ситуаціях сервірувати стіл.

7. Що ми одягаємо, а що — взуваємо
Знайомити дітей з різновидами одягу, взуття (хлоп-­
чика, дівчинки, татуся, мами, бабусі, дідуся), їх розміром,
кольором. Дати перші уявлення про те, де шиють одяг,
взуття. Формувати естетичні смаки, вчити підбирати гардероб
для ляльки, дівчинки, хлопчика відповідно до пори року.
Звернути увагу на український одяг для дівчаток і хлопчиків.

8. Життя навколо нас

Знайомити дитину з навколишнім середовищем, з доро­гою-мандрівницею, стежечками-стрічками, розповісти про світлицю природи, де живуть пернаті друзі, комахи, свійські та дикі тварини. Вчити називати їх, вказувати на місце їх проживання, імітувати їх рухи, наслідувати їхню «мову».

9. Свята

Організовуючи свята в дитячому садку, залучати малюків до активної участі в них. Заохочувати розповідати віршики, потішки, співати, водити хороводи, танцювати, відгадувати загадки. Вчити спілкуватися з казковими персонажами, розуміти гумор.

Кiлькiсть переглядiв: 329